dima
  • Pomůcka pro optiky

    2011 | skládací brýle sloužící jako pomůcka pro optiky na posouzení vad ve skle | spolupráce: Faktum Design s.r.o.